Het spoor bijster..

20150528-221413.jpg

Tussen de grafheuvels zijn al veel sporen herkend. Maar soms wordt er iets aangekrast dat bij opschaven niet meer terug is te vinden…meestal betreffen dit plekken waar de A-horizont net dankzij microreliëf wat dieper ligt. Maar beter te veel aankrassen en sporen laten vervallen, dan te weinig aankrassen en zaken missen.