Keileem…

In de allereerste sleuf maar gelijk even een verdiept stuk gegraven om de geologische opbouw beter te begrijpen.

  

Aan de basis van het profiel in werkput 23 te Westeinde is de rode keileem zichtbaar, die tijdens de Saale ijstijd aan de basis van het landijs werd gevormd. Tijdens de latere Weichsel ijstijd (130.000-11.000 jaar geleden), bevroor dit weer en spoelde leem tussen de scheuren in de brokken bevroren bodem: dat zijn de grijze aders in de rode leem.

De top van het keileem erodeerde aan het einde van het Weichsel, waarbij de fijnste delen (silt, fijn zand) werden weggeblazen. Dat resulteerde in het pakket dat op de rode leem ligt: keizand met zwerfstenen.

Aan de top van het profiel is de scherp begrensde bouwvoor zichtbaar: de ondergrens toont de ploegdiepte aan van de tijd dat er op dit perceel nog gewassen werden verbouwd.