Kip of ei? Heuvel of wal?

In werkput 6 wordt langzaam maar zeker de grens tussen de grafheuvel en de raatakkerwal zichtbaar. Als we nu maar goed opletten of – en zo ja: in welke richting – de scheidslijn tussen wal en grafheuvel zich verplaatst, kunnen we er wellicht achter komen of de grafheuvel ouder is (en deels onder de wal is gelegen) of dat juist de wal ouder is (en de grafheuvel over de raatakkerwal is opgeworpen).

Mocht de grafheuvel jonger blijken, kunnen we wellicht houtskool uit het heuvellichaam dateren om zo – indirect – ook een minimale ouderdom voor de raatakkerwal eronder vast te stellen (de archeologische vakterm hiervoor is ‘terminus ante quem’; ‘ tijdstip waarvoor…’).

Wat was eerst?

De wal of de heuvel?