Overal monsters!

Van een groot deel van de grondsporen van het huis worden grondmonsters genomen. Normaliter worden die genomen nádat een spoor is gecoupeerd, maar we vinden dit er bijzonder genoeg om voor komende generaties deels te bewaren. Dat betekent dat we de helft van de sporen in de grond achterlaten. Dan moeten we dus een monster nemen vóór het couperen. Even wennen!

  
We graven nu ruim voor het spoor een kuil en troffelen dan naar de spoorvulling toe. Deze wordt dan, net als op deze foto, met de troffel in een grote ziplock zak gestopt. Die zak met grond gaat weer in een tweede zak, met tussen de twee zakken het vondstkaartje waarop staat van welk spoor het monster afkomstig is. In het laboratorium zijn deze zakken later te onderzoeken op aanwezigheid van pollen, zaden en granen en kleine dierbotjes!