Profiel in wp1

20140522-204155.jpg

Het verdiepen van het vlak in werkput 1 is klaar, zodat nu ook de profielen (zijkanten) van de put goed zijn te bekijken…….er lijkt nu toch een laagje minder steenrijk zand tussen de bouwvoor en de gevlekte geĆ«rodeerde keileem eronder voor te komen….indien dit toch dekzand uit de Weichsel ijstijd betreft, kan er materiaal door mollen en andere bodemdieren naar deze laag zijn verplaatst…morgen maar eens goed kijken….