Resultaten geofysisch onderzoek

De eerste voorlopige resultaten van het geofysisch onderzoek zijn binnen! Er is met gradiometers een blok van 25 bij 120 meter onderzocht (de rode rechthoek) in het perceel waar we later proefsleuven gaan aanleggen. Er zijn diverse ruimtelijk scherp begrensde anomalie├źn met een hoge intensiteit en met een middelhoge intensiteit zichtbaar (zie uitsnede rechts). De hoge pieken kunnen wijzen op ijzeren objecten in de bodem, maar de ouderdom ervan is uiteraard onbekend. Het zouden ook subrecente hoefijzers of cola-blikjes kunnen zijn

Geofysisch onderzoek

Gradiometer plot


Toch willen we een aantal locaties, bijvoorbeeld waar lijn-elementen te zien zijn, alsook grotere vlekken met een geringere intensiteit, middels een kijkgat of proefsleuf controleren. Zo kunnen we de rest van de gegevens in de plot ook weer beter interpreteren. Opmerkelijk is dat van de (orientatie van de) wallen daar ter plaatse geen signaal door de gradiometers werd opgepikt. Dit strookt echter ook wel weer met het beeld van werkput 1 en werkput 2, die al aantoonde dat de wallen integraal in de bouwvoor zijn omgenomen. Ze zijn vermoedelijk dus te sterk gehomogeneiseerd om nog af te tekenen in de ondergrond.