Saale onder de ploeg

20140521-210924.jpg

In werkput 1 zijn duidelijk de recente ploegsporen te herkennen die het reliƫf van de wallen zo sterk verminderd hebben. Opvallend was dat direct aan maaiveld al kleinere zwerfstenen en onbewerkt vuursteen voorkwamen.

Deze stenen moeten uit de verweerde top van het keileempakket (het zogenaamde keizand) uit de Saale ijstijd (370 tot 170 duizend jaar geleden, toen landijs half Nederland bedekte) afkomstig zijn….

Dit betekent dat er dus geen, of zeker geen dik pakket dekzand aldaar aanwezig kan zijn geweest. Wat er ooit aan wallen resteerde in dit perceel, is geheel opgenomen en vervlakt geraakt in de moderne bouwvoor…