Tumulus X

20150601-203105.jpg

Vandaag is een nieuwe werkput gestart op tumulus X, die ver oostelijk van de overige heuvels is gelegen. Opvallend is dat de oorspronkelijke bodem nabij de heuvel sterk daalt. Lag er oorspronkelijk een greppel aan de voet van de grafheuvel?