Velden in de boor

We gaan niet alleen graven in de wallen, ook de oudtijdse velden gaan we onderzoeken.

Voordat we een werkput aanleggen, kijken we met een smalle grondboring (guts) naar de bodemopbouw. In deze boor is duidelijk een podzolbodem te zien. Podzol is afgeleid van het Russisch ‘ pod zola’, wat ‘onder de as’ betekent (naar de asgrijze uitspoelingshorizont).

20140716-221032.jpg