Wel wat in de wal..

Deze week is ook gestart met de aanleg van een een profielput van 1 x 1 meter op de locatie waar de wal vermoedelijk het dikst bewaard is gebleven. Omdat het aanleggen van zo een put een secuur, traag, werkje is (er wordt in laagjes van 5 cm diep gegraven, die ook nog eens deels op een 3 mm zeef worden gezeefd om vondsten te vinden) wordt er ook geboord om zo alvast een snelle blik op de bodemopbouw te kunnen werpen.

Boring 8, op 15 cm van werkput 3, belooft veel goeds… Onder een rommellige laag is een korte podzolbodem aanwezig, die zichgevormd heeft in de top van de (dan al lang verlaten) Celtic field-wal. Pas wanneer er geen inspoeling (bodemvorming) meer optreedt, toont het walpakket zich als een vuilgrijze laag met grove vlekken en hier en daar een houtskoolspikkel.

Tot mijn eigen verbazing zat er in deze boring op 55 cm diepte ook een scherf van een aardewerken pot die tussen de 2800 en 2300 jaar oud is. Als er al scherven in 3cm diameter boringen zitten, wat gaan we dan maandag al zevend vinden!?