De eerste vondst

20140520-211147.jpg

Bij het verdiepen van werkput 1 werd op 10 cm diepte een fraaie “afslag” (afgeslagen fragment) van vuursteen gevonden. Helaas zat het fragment in de door ploegen gehomogeniseerde laag (de ‘bouwvoor’ of ‘teelaarde’), zodat niet echt duidelijk is wat de oorspronkelijke context is van het stuk vuursteen.

De afslag is gemaakt van een glasachtige, bijna doorzichtige (prachtige!!) vuursteen, en is als afvalproduct ontstaan bij het maken van een (ongetwijfeld zeer fraai) voorwerp zoals een mes, dolk of ander snijdend werktuig in het neolithicum (de nieuwe steentijd) of de bronstijd.

Waarschijnlijk is de vondst dus ouder dan de akkers waar we naar zoeken….maar het plezier is er niet minder om! Op (zoek) naar meer fraais!!

20140520-210834.jpg