Ecologie & archeologie 

Al ruim voordat het veldwerk start, is het nodig om in kaart te brengen of het archeologisch veldwerk geen kwetsbare ecologische waarden in gevaar brengt.

Samen met een ecologische geschoolde medewerker van Natuurmonumenten brengen we dus een veldbezoek om kwetsbare dier- en plantensoorten te zoeken.

Denk hierbij aan nesten van op de grond broedende vogels (zoals graspiepers), reptielen (zoals de adder die in het Dingelderveld nog voorkomt) en – zodra ze geboren zijn – reekalfjes verstopt liggend in hoog pitrus.

De vele vogels die we telden vlogen over (Vlaamse gaaien, Groene spechten), en de zevental reeën waren ook op doortocht. Toch zullen we dit kort voor veldwerk herhalen zodat de dieren ongestoord blijven.

Maar ja….als je een archeoloog naar de grond laat kijken, vindt hij natuurlijk afslagen en scherven in plaats van nestjes. Gelukkig was er dus een professional bij!