Een typisch vondstnummer

20140521-212252.jpg

Een gemiddeld vondstnummer bevat na het zeven vele zwerfstenen uit de Saale keileem (rechtsboven), onbewerkt (natuurlijk) vuursteen (rechtsonder), enkele fragmentjes vuursteen die mogelijk bewerkt kunnen zijn en nog beter bekeken moeten worden (linksonder) en een piepklein snippertje aardewerk dat met steengruis gemagerd is (op het vondstzakken). Bovenin liggen nog een groot aantal natuurlijk in de bodem gevormde ijzer-leem brokken (concreties), die eveneens op de zeef zijn blijven liggen….