Harpstedt?

Uit de werkput op het kruispunt van wallen kwam een mogelijk met vingertopindrukken versierde scherf. Zou het de rand van een Harpstedt-pot uit de vroege ijzertijd zijn?

20140721-130444.jpg