IJzertijdaardewerk

Uit de wallocatie van werkput 3 komen nu steeds meer, maar ook steeds grotere scherven. Op basis van de bakwijze (onvolledig geoxideerd gebakken) en de magering (met gebroken steengruis) betreft het vermoedelijk scherven uit de IJzertijd (800-200 v. Chr). De grootte van de fragmenten is wel opvallen, en strookt niet helemaal met scherven die – door langdurig aan het oppervlak liggen en verploegen- sterk verweerd en

IJzertijdscherf

Afkomstig uit de Celtic field-wal in wp3

gefragmenteerd zijn geraakt.