Jonge archeologe en prachtscherf

Af en toe krijgen we hulp, zoals van de junior archeologe Kee-Lou. Vorig jaar hielp ze ons ook al een dag op de opgraving, vandaag wist ze weer een fraaie versierde scherf te vinden. Het is waarschijnlijk de bodem van een bakje dat met groeflijnen en vingertopindrukken was versierd (mogelijke datering LBT-VIJZ). Het is tot nu toe de mooist versierde scherf. Nu snel maar dieper graven om beter te snappen wat nu de herkomst is van deze scherf…

Archeologe Kee-Lou en haar vondst

Versierde scherf uit WP11

Versierde potscherf

Vingertopindrukken en groeflijnen