Jongste archeologie

We leren de studenten dat tijdens de vlakaanleg er systematisch met de metaaldetector naar vondsten gezocht moet worden. Meestal levert dit enkel spijkers van geringe waarde en ouderdom op, maar vandaag werden op twee plaatsen in werkput 24 hulzen van patronen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De stempels op de bodem zijn onleesbaar, dus het zouden zowel 12.7 mm patronen van de geallieerden als 13 mm patronen van de Duitsers kunnen betreffen. Goed meten en schoonmaken van de patronen levert wellicht nog wat op…

Patronen uit WO2

Patronen uit WO2

Aangezien de monumentenwet ‘archeologische monumenten’ als “alle voor vijftig jaar vervaardigde zaken zaken, die omwille van …” typeert, kunnen resten uit de Tweede Wereldoorlog sinds 2005 als archeologische relicten worden aangemerkt.

Nu zijn twee hulzen natuurlijk niet zo heel bijzonder en weinig zeldzaam, maar voor ons onderzoeksterrein vormen ze toch de sluitpost van een verhaal van landschapsgebruik dat mogelijk start al in het Neolithicum.