Lappenschale?

Vandaag het ruwe scherfje van gisteren maar eens beter bekeken: het blijken nauwe richels met kleine nagelindrukken te zijn…

 
Zulke patronen kennen we goed van een vaatwerkvorm uit de Late Bronstijd tot Midden IJzertijd (900-500 v. Chr), die vanwege de uitstekende lobben (Lappe in het Duits) met de term ‘Lappeschale’ wordt aangeduid. Zou dit kleine fragmentje ook van zo een schaal afkomstig zijn? Het onderstaande voorbeeld is afkomstig uit Overijssel, maar toont goed de curieuze vorm en versiering!