Ook dat is veldwerk…

Niet iedereen gaat elke dag met de schep het veld in…iedere boring die we zetten en proefput die we graven levert bergen documentatie en soms vele vondstnummers op.

20140526-235329.jpg
Soms blijven er dus mensen bij de keten achter om de vondsten te wassen, of om alle gegevens die we verzamelen netjes in de computersystemen in te voeren…zo worden we later weer wijs uit de vele gegevens!

20140526-235435.jpg