Randscherf

Bij het aanleggen van een put op de karresporen in het zuidwesten van het onderzoeksgebied (WP11) werd ook veel ijzertijd aardewerk aangetroffen. Het hier afgebeelde scherfje is te klein om met grote betrouwbaarheid tot een potvorm te kunnen herleiden. Daarom is ervoor gekozen om een heel generieke ijzertijdvorm als achtergrond te gebruiken.

Randscherf ijzertijdpotje

Aardewerk uit werkput 11