Ronde kuil

In de verder vrij lege sleuf WP24 troffen we een ronde (ca. 60 cm diameter) kuil aan met een scherf handgevormd aardewerk. De scherf doet erg denken aan ijzertijd-aardewerk, maar de donkere kleur van het spoor en vrij duidelijke begrenzing deed de eerder denken aan een geringere ouderdom. Als dit echt een kuil, zoals een afvalkuil of voorraadkuil uit de ijzertijd betreft, betekent dit dat veel van de in de naastgelegen werkput (WP23) aangekraste sporen óf een andere ouderdom hebben, óf geen door mensenhanden gemaakte sporen zijn.

uil of afvalkuil uit de ijzertijd?

uil of afvalkuil uit de ijzertijd?

Dat laatste is overigens niet zo vreemd; geologische processen (met name vorst en dooi cycli in twee ijstijden) maar ook planten en dieren maken anders gekleurde sporen in de bodem. Wanneer een universiteit echter archeologisch onderzoek uitvoert, streeft ze ernaar zo veel mogelijk te onderzoeken. We graven liever 60 kuilen (het zogenaamde ‘couperen’) door natuurlijke sporen om te concluderen dat “ze toch echt niet mensenwerk zijn” dan dat we 10 vage prehistorische grondsporen missen. We doen dus liever te veel werk dan dat we het risico lopen iets bijzonders te missen.

De grote scherf uit de ijzertijd (afval?)kuil

De grote scherf uit de ijzertijd (afval?)kuil

De kuil van vandaag is gelukkig geen twijfelgeval: de ronde vorm, de scherf die erin zat en de duidelijk aftekenende vullingen geven aan dat dit spoor echt door mensenhanden – in de ijzertijd ?? – gegraven moet zijn