Scherpe stenen…

Omdat het keileem, met daarin veel natuurlijke zwerfstenen – waaronder vuursteen – te Westeinde niet zo diep zit, vinden we regelmatig fragmenten vuursteen. Het is lang niet altijd eenvoudig te bepalen of de scherpe randen aan zulke vuurstenen nu komen door vorstsplijtingen (in ijstijden of erna), door fysieke druk (samenpersing in de grondmorene onder een gletser, of bij gebruik als wegverharding) of echt door prehistorische mensen is veroorzaakt.

We leren studenten daarom goed te letten op de kenmerken van zowel natuurlijke- als door mensen bewerkte vuursteenfragmenten.  Een duidelijk slagvlak, slagbult, slaglitteken en slaggolven typeren de door mensenhanden afgeslagen vuursteenfragmenten. Het hier afgebeelde fragment is wel degelijk bewerkt (meer dan 3600 jaar geleden?) en wordt met gepaste trots door de vinder getoond.

Vuurstenen afslagen

Eerstejaars studente archeologie toont trots de door haar gevonden afslag.