Scherven uit de kruising

20140731-000457.jpg

Uit een allerlaatste werkput op het kruispunt van twee wallen komt relatief veel aardewerk, waaronder dit met steengruis gemagerde randje.

Mogelijk dateert het randje uit de late bronstijd of de vroege ijzertijd (ca 1100-600 v. Chr.)

20140731-000438.jpg