Stafband van Grobkeramiek

20140801-080647.jpg

Uit de allerlaatste werkput op de kruising van twee raatakkerwallen kwam deze fraaie scherf. De versiering met een plastische lijst (‘stafband’) met vingertopindrukken in combinatie met de bakwijze van de scherf doet denken aan ‘Grobkeramiek’ (grof vaatwerk) uit de late bronstijd en vroegste ijzertijd (ca. 1000-700 v. Chr.).