Storthoop survey!?

  
Vandaag is er – omdat de regen vondsten schoon gespoeld kon hebben – eerst een survey gehouden in het veld waar werkput 23 en 24 liggen. Survey is een Engelse term voor het belopen van akker om vondsten te zoeken. Er zijn een aantal aardewerken scherven gevonden, vooral aan de zijkant van het veld. 

  
Ook zijn de co├Ârdinaten van de putten opgemeten, inclusief de sporen en meetbuizen die hier in liggen. Hierdoor kunnen de putten en inhoud erg precies op de kaart weergegeven worden. 

Ook in werkput 19 zijn vandaag vondsten gedaan. Een laag van de originele grond afkomstig uit deze werkput is gezeefd in een zeef (5mm) en hierbij zijn kleine fragmenten van aardewerk en vuursteen gevonden.