Weinig concrete concretie

Uit de raatakkerwal onderzocht in WP15, kwam deze zwarte concretie te voorschijn.

  
Het zou een fragment van een “slak” kunnen zijn. Dat zijn afvalproducten die bij de productie van metaal uit erts kunnen ontstaan. Helaas komen er plaatselijk in de bodem op plekken met slechte drainage (door keileem in de bodem), clusters van mangaan-ijzeroxide voor die van nature worden gevormd. Dit fragment lijkt ook daar wel best sterk op… Morgen deze concretie dus maar eens goed bekijken!